Coaching, Warsztaty i Kursy rozwoju osobistego

Realizowanie Celów

Motywacja

Pewność siebie

Stres / Emocje

Relacje / Komunikacja

Efektywność / Przekonania

Coaching to metoda..."

Coaching czyli uwalnianie potencjału. W każdym z nas drzemią nieodkryte lub niewykorzystywane pokłady możliwości. Przy użyciu odpowiednich metod, wchodzących w zakres treningu personalnego, można ów potencjał uwolnić i pokierować nim we właściwy sposób. Organizowane przeze mnie warsztaty rozwoju osobistego to spotkania indywidualne lub zespołowe, podczas których wspieram uczestników w wyznaczaniu celów i w efektywnym dążeniu do ich realizowania na poszczególnych etapach.

Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem.

Coaching to proces, podczas którego po dokonaniu analizy trener, krok po kroku, wskazuje w jaki sposób przekuć nowo odkryty potencjał w skuteczne działanie. Po ustaleniu planu rozwoju umiejętności następuje uzgodnienie planu działań, który określi m.in. ramy czasowe przedsięwzięcia i formę realizacji.

Kolejna faza to wdrażanie, czyli realna praca – działanie tu i teraz oraz wizualizowanie przyszłości, ustalanie priorytetów. Praca z klientem jest na bieżąco poddawana ewaluacji, czyli monitorowaniu i omawianiu wypracowanych wyników. Motywując nieustannie do wydobywania na światło dzienne kolejnych umiejętności, coach pomaga odkrywać nowe sposoby na podnoszenie jakości życia.

Potrzeby Klienta – zarówno indywidualnego, jak i grupowego – to podstawa do opracowania planu coachingowego. W każdym przypadku opracowuję dedykowany projekt, w którym przygotowuję zestaw metod i narzędzi odpowiednich w konkretnych okolicznościach.

Warsztaty rozwoju osobistego dla Klientów indywidualnych prowadzę we Wrocławiu w systemie osobistych spotkań, sesji telefonicznych i przez multikomunikatory internetowe (np. Skype).

Kursy rozwoju osobistego dla grup prowadzę na obszarze całej Polski. Szczegóły projektów coachingowych dla firm zainteresowanych moimi usługami ustalamy wspólnie z Klientem telefonicznie lub mailowo.

Warsztaty rozwoju osobistego inwestycją w siebie

Nic nie jest bardziej opłacalne niż wiedza, która procentuje i przynosi nam wszelakie zyski. Począwszy od finansowych, podnoszących komfort życia, po spełnianie się w pracy zawodowej. Wszystko to sprawia, że widzimy sens swoich działań i czujemy się zmotywowani do podejmowania kolejnych wyzwań. Stąd tak istotne są kursy rozwoju osobistego, podczas których pokazuję potencjał, jaki drzemie w każdym z nas oraz sposoby na jego wykorzystanie. Warsztaty rozwoju osobistego to droga do osiągnięcia sukcesu, który czeka na każdego, kto wykaże minimum zaangażowania.

Gwarancja Jakości

Warsztaty rozwoju osobistego mają za zadanie wyzwolić w uczestnikach potencjał, który wpłynie na rezultaty ich pracy zawodowej, usprawni funkcjonowanie w codziennych sytuacjach, a w rezultacie podniesie komfort życia. Gwarantuję zwrot poniesionych kosztów osobom, którym uczestnictwo w projekcie coachingowym nie przyniesie satysfakcji i spodziewanych efektów.

Dla mnie najważniejsze jest, abyśmy znaleźli drogę do osiągnięcia Twojego celu. Liczą się konkretne i namacalne efekty.

Mój sukces to Twój sukces.