Osiąganie Celów
Motywacja
Pewność Siebie
Stres / Emocje
Relacje / Komunikacja
Efektywność / Przekonania

Coaching to metoda..."

Coaching czyli uwalnianie potencjału. W każdym z nas drzemią nieodkryte lub niewykorzystywane pokłady możliwości. Przy użyciu odpowiednich metod, wchodzących w zakres treningu personalnego, można ów potencjał uwolnić i pokierować nim we właściwy sposób. Organizowane przeze mnie warsztaty rozwoju osobistego to spotkania indywidualne lub zespołowe, podczas których wspieram uczestników w wyznaczaniu celów i w efektywnym dążeniu do ich realizowania na poszczególnych etapach.

Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem.

Coaching to proces, podczas którego po dokonaniu analizy trener, krok po kroku, wskazuje w jaki sposób przekuć nowo odkryty potencjał w skuteczne działanie. Po ustaleniu planu rozwoju umiejętności następuje uzgodnienie planu działań, który określi m.in. ramy czasowe przedsięwzięcia i formę realizacji.

Kolejna faza to wdrażanie, czyli realna praca – działanie tu i teraz oraz wizualizowanie przyszłości, ustalanie priorytetów. Praca z klientem jest na bieżąco poddawana ewaluacji, czyli monitorowaniu i omawianiu wypracowanych wyników. Motywując nieustannie do wydobywania na światło dzienne kolejnych umiejętności, coach pomaga odkrywać nowe sposoby na podnoszenie jakości życia.

Potrzeby Klienta – zarówno indywidualnego, jak i grupowego – to podstawa do opracowania planu coachingowego. W każdym przypadku opracowuję dedykowany projekt, w którym przygotowuję zestaw metod i narzędzi odpowiednich w konkretnych okolicznościach.

Warsztaty rozwoju osobistego dla Klientów indywidualnych prowadzę we Wrocławiu w systemie osobistych spotkań, sesji telefonicznych i przez multikomunikatory internetowe (np. Skype).

Kursy rozwoju osobistego dla grup prowadzę na obszarze całej Polski. Szczegóły projektów coachingowych dla firm zainteresowanych moimi usługami ustalamy wspólnie z Klientem telefonicznie lub mailowo.

Gwarancja Jakości

Warsztaty rozwoju osobistego mają za zadanie wyzwolić w uczestnikach potencjał, który wpłynie na rezultaty ich pracy zawodowej, usprawni funkcjonowanie w codziennych sytuacjach, a w rezultacie podniesie komfort życia. Gwarantuję zwrot poniesionych kosztów osobom, którym uczestnictwo w projekcie coachingowym nie przyniesie satysfakcji i spodziewanych efektów.

Dla mnie najważniejsze jest, abyśmy znaleźli drogę do osiągnięcia Twojego celu. Liczą się konkretne i namacalne efekty.

Mój sukces to Twój sukces.

Jako członek Polskiej Izby Coachingu, przestrzegam Kodeksu Etycznego Coacha.